Om oss

Här kan du läsa mer om föreningens stadgar och värdegrund.

SCROLLa ned!

Om oss

Under 2016 startade vi ett samarbete mellan byar i den nedre delen av Råneälvdal. Samarbetet grundade sig på att Prästholm inte blev den by som Luleå kommun skulle erbjuda fiber/bredband till.

Vi arbetade intensivt för att få bredband, så naturligtvis blev vi väldigt besvikna när vi inte var den tilltänkta byn och beslutade att ta kontakt med grannbyn Orrbyn för att få reda på om de var intresserade av samarbete och detta ledde i sin tur att vi även inkluderade Böle, Melderstein och Niemiholm i samarbetet och alla våra fem byar har idag fiber/bredband.

Eftersom samarbetet byarna emellan varit så framgångsrikt beslöt vi att inleda ett samarbete byarna emellan för att kunna utveckla byarna tillsammans.

Vi beslutade att bilda Fembyarna ekonomisk förening samt att skapa en projektansökan till EU/SpiraMare för att värna om våra byars traditioner, kultur och historia. Syftet var även att utveckla byarnas framtid samt skapa förutsättningar för företagande inom områdets byar, såväl för nyföretagande som redan etablerade företag.

Målet med projektet är:

- Ta fram en gemensam utvecklingsplan för fem byar

- Att synlig-/tydliggöra kulturhistoriska platser i byarna genom

investeringar samt restaurera delar av bygdens attraktioner

- Genomföra marknadsföring samt småskaliga investeringar kopplat

till besöksnäringen och områdets attraktivitet

- Nätverksbyggande genom samarbete byarna emellan,

intresseorganisationer, kommuner, Luleå businessregion

Det finns redan nu många föreningar in respektive by, men ingen förening som arbetar med utvecklingsfrågor.

Vid framtagandet av utvecklingsplanen har vi lyckats involvera såväl kvinnor som män, unga som gamla i arbetet.

Vår intention är dels att sammankoppla vår del av älvdalen med en gemensam utvecklingsplan som i sin tur ska leda till en utveckling av bygden.

Bygden ska vara en kreativ mötesplats där kultur, tradition och nya idéer möts, besöksnäringen ska utvecklas framgent.

Fembyarna är ett lysande exempel på en levande landsbygd.

följ oss på facebook

ett tack till..

Tack till alla som varit behjälplig i vårt projekt och ett särskilt tack till Ewa Sandberg som läste in svenska texter, Travis Wardle läste in engelska texter och Per-Olof Strand/Hedvig Sannerborg-Holmgren/Rune Larsson som läste in texterna på Rånebondska.

Foton från många frivilliga aktörer, alla som kunde mer om våra platser och kunnat berätta för oss. Ingen nämnd och ingen glömd.

Men ETT STORT TACK TILL ER ALLA!

Vi vill även ge ett tack till ENA för deras arbete med hemsida och tryckmaterial.