SCROLLa ned!

Om Böle

Böle ligger vid Råneälven ca 4,5 km nordväst om Råneå centrum. Själva bykärnan är belägen på en ås på norra sidan av älven, medan endast tre gårdar ligger på älvens södra sida består av en koncentrerad klunga med bebyggelse som behållit sin karaktär sedan medeltiden, men även hus av senare datum har tillkommit i odlingslandskapet ner till älven. Södra sidan bebyggdes först på 1800-talet.

svenska

english

bondska