Andträsk

Information och historia

SCROLLa ned!

Naturreservat med ett stort hällmarksområde, du tar dig dit via Melderstein och vägen mot Vitå. Skogen är i stort sett opåverkad av skogsbruk och du kan hitta flera vedlevande svampar och lavar som är knutna till orörd skog. Hålträd och spår av födosök från hackspettar är vanligt förekommande. På toppen har du fin utsikt över Råneå älvdal.

OBSERVERA! Alla sevärdheter besöks under eget ansvar.

svenska

english

bondska