En historisk plats

Om Kalkbruket

Mat som man hade med sig värmde man vid ungen där det blev väldigt varmt. Den första matsalen var en bakval som rymde 4 personer alltså dom första som arbetade där. Senare fick man en barack där man åt i, Man tog med sig maten hemifrån. Efter ett år var byggnationen klar och året var 1947 då arbetade 25 man där.

Första kalken man bröt där var jordbrukskalk och på senare tid till järnverket. Det man använde som verktyg vid brytningen var korp, spade, spett och en skottkärra med järnhjul men också dynamit. De som arbetade där kom från Prästholm, Böle, Orrbyn. Kalken fraktades med lastbil (som lastades för hand) till järnvägen i Niemisel, och där lossades den för hand på järnvägsvagnarna.

År 1946 bildades Råneå Kalkbruks förening, då började man röja upp tomten där ungen skulle stå. Innan dess bröt bönderna kalk där, som dom själv brände i så kallade kalkgropar, för att kunna kalka deras egna fält. För att kunna finansiera verksamheten såldes aktier för hundra kronor styck. Huvudbyggnaden som man byggde först var en stor byggnad, skorstenen var 27 m hög.

Intill kalkbruket byggde man en egen så kallad brädgård, man köpte in gamla hus och timmer för att kunna elda i ungen, och det fick man såga för hand. Arbetarnas lön under uppbyggnaden var 2 kr och 13 öre timmen och man jobbade 48 timmar i veckan.

"Den brända kalken som kom ut fick man krossa för hand med korp och spett fram till 1956"

Den brända kalken som kom ut fick man krossa för hand med korp och spett fram till 1956 när första stenkrossen inköptes. Kalken levererades till NJA (nuvarande SSAB) i Luleå, ASSI Karlsborg för 90000 kronor från Stockholm. Den köptes in för att leverera till NJA i Luleå, och för att kunna köpa den borgade de 25 som arbetade där. Assi i Karlsborg och till Sundsvall.

"Numera finns kalkugnen bara på bild hos dom som har upplevt den."

Stora byggnaden revs 1983 när militär från Boden kom och utförde ett övningsuppdrag. De laddade med 20 kg. sprängämnen runt och i kalkbruksugnen och lät laddningen detonera. Hela ugnen raserades på ett par ögonblick.

Numera finns kalkugnen bara på bild hos dom som har upplevt den.

Arbetsuppgifterna var uppdelade i brytning i brottet, kalkbränning, vedkapning, kalksläckning och chafför. År 1957 försattes Kalkföreningen i konkurs och all verksamhet upphörde.

Marmorbrytningens historia

Marmorbrytning

Marmorbrottet som ligger en bit upp på berget ovanför kalkbrottet, köptes på 60 talet av ett bodenföretag vid namn Nyströms Plattsättningsfabrik. De anställde tre man vid brottet, där det bröts ett block på en kubikmeter i taget och transporterades till Boden där blocken sågades och förädlades. Det gick bara att transportera ett block i taget. Företaget fick i start kapital 15000 kronor och när pengarna var slut så var verksamheten slut. Marmor från Prästholm finns fortfarande att beskåda i skolan Niemisel och Hotell Bodensia, Boden

Området kring kalkbruket

I området finns många ovanliga växter på grund av den rika kalkförekomsten. Där finns bland annat Tibast, Norna och Guckusko. Området är ett naturskyddat område

"Sällsynta växter växer i området på grund av den rika kalkförekomsten"

svenska

english

bondska