Pålträskängarna

Information & historia

SCROLLa ned!

Om Pålträskängarna

1824 hade Prästholm 310 invånare och åtskilliga djur – 303 får, 44 hästar och 206 kor som behövde foder. Då arealerna inom byn inte räckte till började bönderna att titta på alternativa slåttermarker; myrmarker. Då det var mycket vatten och sank mark i området beslutade man sig för att sänka vattennivån i Pålträsket som i sin tur bidrog till att ytterligare en ”sjö” bildades kallad Potten detta gav till resultat att i slutet av 1800-talet var man tvungen att göra ett dike som grävdes för hand. Även dammar byggdes efter Mossabäcken. Ängarna slutade slås under 1950-talet.

Mossabäcken

Idag är Pålträskängarna/Mossabäcken ett fågel-/djurrikt område med ett fågeltorn och en övernattningsstuga. Mossabäcken är en klassisk lokal för fågelskådare i kustlandet. Området som då avses är främst de myrar och "ängar" som varje år översvämmas under våren samt skogarna i omgivningen. Tack vare vårfloden så tillförs markerna näring vilket är till stort gagn för både flora och fauna. Den naturliga vattenståndsvariationen i kombination med starkt betestryck av älg gör att buskarna inte tar överhanden.

"Mossabäcken och dess omgivning är kanske mest känt för sina fina ugglemarker"

SCROLLa för att läsa mer!

"Mossabäcken är även en fin paddlingsled som sträcker sig från Prästholm ut till havet"

Mossabäcken och dess omgivning är kanske mest känt för sina fina ugglemarker, men även vårfågelsträcket kan med fördel observeras härifrån. Under en skidtur i februari-april har man under år med god gnagartillgång stor chans att få höra ugglor. När vårsolen sen tar i och det börjar bildas öppna råkar så kommer de första vårfåglarna. Sångsvan, grågås, sädgås och långbenta tranan hör till. Grönbena, gluttsnäppa och skogssnäppa är andra vanliga arter. Bland skogens övriga småfåglar kan nämnas berg- och bofink, rödvinge- och taltrast, rödhake, orre och ringduva som några av de vanligaste.

Ett måste för alla fågelskådare

Våtmarkernas karaktärsarter under vårsträcket är bland annat bläsand, gluttsnäppa, enkel- och dubbelbeckasin. Flertalet av ovan nämnda kan också observeras under häckningstiden.
Lite ovanligare fåglar som har observerats är dvärgsparven, småfläckiga sumphönan och den östliga blåstjärten.

Mossabäcken är även en fin paddlingsled som sträcker sig från Prästholm ut till havet. En vacker led där du kan träffa på bäver, älg, fåglar och vem vet – kanske björn.

svenska

english

bondska